За нас

GoodMills България EООД е една от най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров.

още

Новини

С инвестиция от близо 500 000 лв. ГудМилс България открива нов модерен склад за опаковъчен материал

още

Продукти

Всички продукти на ГудМилс България се произвеждат под стриктен качествен контрол и съгласно заканодателството на Република България и Европейския съюз.

още

Храна на растителна основа за по-добро бъдеще.

ГудМилс България е част от най-голямата мелничарска група в Европа, която притежава 25 мелници в 7 страни и допринася за изхранването на над 200 милиона потребители всеки ден.